What to do when you’re bored

10 types of people

“There are 10 types of people: Those who see, those who see when shown and those who do not see”

No, Da Vinci did not quite phrase it like that.

Forvirret omkring statistik

Selvom jeg aldrig har været spejder selv, kan jeg godt lide spejderbevægelsen. Jeg har bidraget aktivt med min hjælp til loppemarkeder og andre aktiviteter, siddet i grupperåd da mine egne børn var spejdere og jeg vil generelt gerne hjælpe.

Derfor købte jeg også fluks nogle lodsedler, da min kammerats søn kom og spurgte, om jeg ville støtte spejderne ved at deltage i deres lotteri.

Det er nogle år siden at jeg sidst gik i skole, men jeg mener at kunne huske, at med 3 lodsedler er sandsynligheden for at vinde, større end hvis jeg kun havde en. Men hvor meget større?

Er der nogen der vil hjælpe her? Hvor meget større er sandsynligheden for at vinde, når nu jeg har 3 lodsedler – med samme nummer?

kfum_lotteri

Ja, jeg spørger – for jeg er lidt forvirret

Singing your source

…and while I’m at it. The following piece of code, which Sam Aron presented at the goto; conference (I don’t know where he got it from) is also the lyrics of a christmas song.

better watchout
better !cry !pout
lpr why
santa claus <north pole > town
cat /etc/passwd > list
ncheck list
ncheck list
cat list | grep naughty > nogiftlist
cat list | grep nice > giftlist
santa claus <north pole > town
who | grep sleeping
who | grep awake
who | egrep ‘bad|good’
for (goodness sake) {be good}