Installing java and browser plugin

I’ve spend some time today trying to figure out how to enable the chromium browser to run the latest version of sun..erh, oracle java. Apparently chromium reads the .mozilla/plugins folder… This i how I got things to work

Installing java

Download a java 7 without an installer from java.com. Untar this in /usr/local

# cd /usr/local
# sudo tar xzf ~/Downloads/jre-7u13-linux-x64.tar.gz

And update alternatives:

# sudo update-alternatives --install /usr/bin/java "java" /usr/local/jre1.7.0_13/bin/java 1062
# update-alternatives --config java

Install the Firefox Plugin

# mkdir -vp ~/.mozilla/plugins

32-Bit version:

# ln -s /usr/local/jre1.7.0_13/lib/i386/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/

64-Bit version:

# n -s /usr/local/jre1.7.0_13/lib/amd64/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/

Biggus Dickus

For nogle år siden var jeg tilknyttet et projekt, som var nået til en fase, som de kaldte “Funktions Integrations Test” – eller forkortet FIT. Status blev indrapporteret i form af stoplys, dvs rød, gul eller grøn.

Jeg havde lige set “Life of Brian” nogle dage tidligere, da projektets ca 50 deltagere blev kaldt sammen og blev orienteret om, at der var visse vanskeligheder. Det blev meddelt, at der derfor var blevet rapporteret til styregruppen at vi “var røde i FIT’en”…

Jeg ved godt at det var barnligt…

Op på hesten

Det har været stille. På bloggen altså – ikke mit liv. Det har krævet min fulde opmærksomhed. På samme måde, som når man kører bil og har sovet for lidt – man skal koncentrere sig lidt ekstra om noget, som på en normal dag er en rutineopgave. Jeg tror jeg er i smult vande nu, og forsøger at lære fra det seneste års udfordringer. Forhåbentlig betyder det også at der bliver mere aktivitet her-

3 små kiks

Aside

45 gram… Jeg kigger på køkkenvægten igen. Den er god nok: 45 gram. Pakken med de 3 små kiks vejer 45 gram. Jeg vender pakken og kigger på deklarationen. Der står at der er over 400 Kcal pr. 100 gr. Det giver ca 200 Kcal i den lille pakke. Jeg regner på det. Med min højde og vægt skal jeg indtage ca 1800 Kcal i døgnet for at holde min vægt som den er. Med 3 måltider om dagen, giver det 600 Kcal pr måltid, så den lille pakke kiks udgør altså 1/3 af et måltid.

3 små kiks…

Installing cucumber and jruby

Yet another note for myself…

At work I run Linux Mint 12 on my workstation and needed to install cucumber on top of jruby. The reason for choosing jruby is another story.

At first I tried to do with the pre-build packages for Mint, but did not have any luck. Then Frank told me to use rvm (Ruby Version Manager), and that was a good advice. It took me less than 10 minutes to get up and running. This was what I did:

To install rvm (Ruby Version Manager):

# curl -L https://get.rvm.io | bash -s stable --ruby

The installation adds this line to .bash_login:

# [[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] && source "$HOME/.rvm/scripts/rvm"

On my system, bash only reads .bashrc on login – not .bash_login – so I had to choose one of the following solutions. Since my .bash_login originally was empty, thus only had the stuff that rvm added, and I since I’m a lazy bastard I did this.

# echo ~/.bash_login >> ~/.bashrc

Which is basically the same as:

# echo '[[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] && source "$HOME/.rvm/scripts/rvm"' >> ~/.bashrc

But I guess you just as well can include .bash_profile in .bash_rc like this

# echo 'source ~/.bash_login' >> ~/.bashrc

Now you can install jruby using rvm:

# rvm install jruby

Set jruby to be the active ruby

# rvm use jruby

Now Install cucumber using jruby’s gem

# gem install cucumber

And I was ready to go…

Upgrading Groovy

This post is mainly a note to my self. At work I use a Linux Mint distro, but the bundled version of groovy is 1.7.10 and I needed some stuff only present in 2.0.0, thus I had to upgrade. I’m not that into linux (or any other OS for that matter), so it took me a while to figure out how. Then my computer crashed and I had to do it over, but I had not made any notes during my previous attempt. Luckily Google was my friend and I was able to find out quite quickly. This will be my notes now:

First download groovy 2.0.0 from http://groovy.codehaus.org/Download

Then, in a command prompt, execute the following

# cd /usr/lib/
# sudo unzip /groovy-binary-2.0.0.zip
# sudo update-alternatives --install "/usr/bin/groovy" "groovy" "/usr/lib/groovy-2.0.0/bin/groovy" 1
# sudo update-alternatives --install "/usr/bin/groovyc" "groovyc" "/usr/lib/groovy-2.0.0/bin/groovyc" 1
# sudo update-alternatives --install "/usr/bin/groovyConsole" "groovyConsole" "/usr/lib/groovy-2.0.0/bin/groovyConsole" 1
# sudo update-alternatives --install "/usr/bin/groovysh" "groovysh" "/usr/lib/groovy-2.0.0/bin/groovysh" 1
# sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java2groovy" "java2groovy" "/usr/lib/groovy-2.0.0/bin/java2groovy" 1
# sudo update-alternatives --config groovy

Test that everything went well

# groovy -v
Groovy Version: 2.0.0 JVM: 1.6.0_26 Vendor: Sun Microsystems Inc. OS: Linux

(use google for details about “sudo” and “update-alternatives”)

Uden inspiration

Der har været stille her på bloggen i et stykke tid. Ok, længe – det giver jeg, og hvor ville jeg gerne sige, at det skyldes at jeg har helt vildt travlt med alt muligt, men det ville være løgn. Sandheden er, at jeg har manglet inspiration, og så tænker jeg at det er bedre at holde kæft.

Det er ikke kun på bloggen jeg har været stille. Det er sådan all over, så jeg skylder vel at fortælle hvorfor jeg er stille: Mit liv har i en periode været en smule udfordrende og jeg har haft brug for en tænkepause for få noget overblik og fokus.