Forvirret omkring statistik

Selvom jeg aldrig har været spejder selv, kan jeg godt lide spejderbevægelsen. Jeg har bidraget aktivt med min hjælp til loppemarkeder og andre aktiviteter, siddet i grupperåd da mine egne børn var spejdere og jeg vil generelt gerne hjælpe.

Derfor købte jeg også fluks nogle lodsedler, da min kammerats søn kom og spurgte, om jeg ville støtte spejderne ved at deltage i deres lotteri.

Det er nogle år siden at jeg sidst gik i skole, men jeg mener at kunne huske, at med 3 lodsedler er sandsynligheden for at vinde, større end hvis jeg kun havde en. Men hvor meget større?

Er der nogen der vil hjælpe her? Hvor meget større er sandsynligheden for at vinde, når nu jeg har 3 lodsedler – med samme nummer?

kfum_lotteri

Ja, jeg spørger – for jeg er lidt forvirret

At føre et manifest ud i livet

I december måned 2012, delte jeg en anden mands indlæg på Facebook. I indlægget tog han afstand fra den danske presse, som han mente fremstod som useriøs og sensationslysten når det kom til dansk politik. Efter nogle mindre pæne ord, nåede han frem til 7. punkter som han fremover ville følge. Noget af det gav genlyd hos mig og fik mig til at træffe nogle beslutninger for min egen tilgang til dansk politik. Jeg nåede frem til min egen liste, en form for manifest:

1: For fremtiden vil jeg aldrig købe en avis, se et tv-program eller besøge en hjemmeside, der beskæftiger sig journalistisk med dansk politik på en måde der ikke fremstår seriøs og faktuel.

2: Hvis jeg vil engagere mig i et politisk emne, vil jeg læse og lytte til mine politikere direkte via de kanaler, de selv bruger. Og hvis jeg er uenig med dem eller i tvivl om noget, vil jeg benytte mig af den mangfoldighed af muligheder der i dag er for at gå i direkte, kritisk dialog med dem.

3: Hvis der er et arrangement i nærheden af mig, hvor politikere inviterer til et direkte møde med dem, vil jeg møde op og lytte og diskutere med dem.

Med hensyn til det første, har jeg gennem tiden været igennem et par aviser. Jeg ville helst abonnere på dem alle, men tiden skal prioriteres, så valget faldt på information, da dens omfangsrige og tilsyneladende nuancerede tilgang til emnerne, umiddelbart ligner det, som jeg leder efter.

De to andre ting gik jeg længe og rugede over hvordan jeg ville føre ud i live, men det endte med, at jeg meldte mig ind i et politisk parti. Her til aften har jeg været til generalforsamling i kommuneforeningen og nu sidder jeg i bestyrelsen, så nu mener jeg at have dækket punkt 2 og 3 mere end rigeligt. Måske afskærer jeg mig fra nogle af nuancerne i dansk politik, men jeg vinder muligheden for at få indflydelse.

2013 tegner til at blive et rigtigt spændende år.