Installing java and browser plugin

I’ve spend some time today trying to figure out how to enable the chromium browser to run the latest version of sun..erh, oracle java. Apparently chromium reads the .mozilla/plugins folder… This i how I got things to work

Installing java

Download a java 7 without an installer from java.com. Untar this in /usr/local

# cd /usr/local
# sudo tar xzf ~/Downloads/jre-7u13-linux-x64.tar.gz

And update alternatives:

# sudo update-alternatives --install /usr/bin/java "java" /usr/local/jre1.7.0_13/bin/java 1062
# update-alternatives --config java

Install the Firefox Plugin

# mkdir -vp ~/.mozilla/plugins

32-Bit version:

# ln -s /usr/local/jre1.7.0_13/lib/i386/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/

64-Bit version:

# n -s /usr/local/jre1.7.0_13/lib/amd64/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/

Biggus Dickus

For nogle år siden var jeg tilknyttet et projekt, som var nået til en fase, som de kaldte “Funktions Integrations Test” – eller forkortet FIT. Status blev indrapporteret i form af stoplys, dvs rød, gul eller grøn.

Jeg havde lige set “Life of Brian” nogle dage tidligere, da projektets ca 50 deltagere blev kaldt sammen og blev orienteret om, at der var visse vanskeligheder. Det blev meddelt, at der derfor var blevet rapporteret til styregruppen at vi “var røde i FIT’en”…

Jeg ved godt at det var barnligt…