2 thoughts on “Idag har jeg lært

  1. Manglende anerkendelse og udnyttelse af de evner man besidder, er lige så nedslidende som udnyttelse af ens evner. Jeg vil gå så vidt, som at postulere, at det må være mere nedslidende og opslidende at blive udbrændt på grund af manglende udfordringer. Man forsumper og forsvinder. Mister fokus på ens egne evner og troen på ens eget værd. Skræmmende.

    • Det er en meget præcis beskrivelse af “boreout” du kommer med.
      Når man har travlt, kan man holde fri i weekenden, sove længe og slappe af. Jeg ved ikke helt hvordan man “restituerer” fra kedsomhed. Jeg tror at det er vigtigt at man har nogle andre relationer der fungerer godt, f.eks. være aktiv i en forening, hvor man så kan bruge sine evner – eller lignende.
      På et tidspunkt læste jeg, at det var vigtig at man havde et “sammensat liv”, forstået på den måde, det var gavnligt at indgå i mange forskellige relationer (med mange mener jeg 3-7, men ikke flere end man kan overskue), f.eks. arbejde, familie og en forening. Når det så gik lidt trægt i den ene relation, kunne man i det mindste fylde humørtanken op i en eller flere af de øvrige. Måske er det sådan man holder boreout fra døren.

Please leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s